-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

Serdecznie witamy na naszej stronie - Wójt Gminy

 

NAZWA GMINY:

Chmielnik
Kod GUS 1816042
   
RODZAJ: Gmina wiejska
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie
POWIAT: rzeszowski
SIEDZIBA GMINY: Urząd Gminy Chmielnik
ADRES: 36-016 Chmielnik 50
KONTAKT: Sekretariat tel. +48 17 229-66-06
  tel./fax. +48 17 229-66-00
e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
Informacja o Gminie www.chmielnik.pl
Wójt Gminy Chmielnik: mgr inż. Krzysztof Grad
Przewodniczący Rady Gminy: Grażyna Małgorzata Drążek
Wiceprzewodniczący RG Anna Elżbieta Szydełko
Wiceprzewodniczący RG Adam Jan Ziobro
Zastepca Wójta mgr Magdalena Wdowik-Reczek
Sekretarz Gminy: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
Skarbnik Gminy: mgr Beata Bazan
   
Skład Rady Gminy Chmielnik: Drążek Grażyna Małgorzata
  Dubaj-Kaczor Zdzisława
  Filip Zofia Józefa
  Głodowski Józef
  Koza Kamil
  Kucaj Jan
  Kwoka Krzysztof
  Nazimek Felicjan
  Pieńczak Halina Krystyna
  Pyziak Jerzy
  Siwiec Jan
  Sroka Ewa Renata
  Szczepański Piotr
  Szydełko Anna Elżbieta
  Ziobro Adam Jan
   
   
Wykaz sołectw: Sołectwo Błędowa Tyczyńska
  Sołectwo Borówki
  Sołectwo Chmielnik
  Sołectwo Wola Rafałowska
  Sołectwo Zabratówka
   
Powierzchnia gminy: 52,9 km2
Ludność:

6 813 na dzień 31-12-2018 r.

   

 


14 listopada 2019
Zamówienie do 30 tys. EUROIK.271.9.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej
Nazwa zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 108259R Zabratówka - Krzywa - Wola Rafałowska wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej". Termin składania ofert do dnia 02-12-2019 r.
więcej »»»
22 października 2019
Przetarg na sprzedaż lub dzierżawa nieruchomościPM.6840.4.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Chmielnik działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik przeznaczonych do sprzedaży.
więcej »»»
05 listopada 2019
Informacja o treści złożonych ofertRD.271.8.2019 Informacja o treści złożonych ofert
Ogłoszenie nr 614133-N-2019 z dnia 2019-10-24 r. Gmina Chmielnik: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik w sezonie zimowym 2019/2020. Zamówienie do: 2019-11-05
więcej »»»
30 października 2019
Informacja o treści złożonych ofertRD.271.7.2019 Informacja o treści złożonych ofert
Ogłoszenie nr 611446-N-2019 z dnia 2019-10-17 r. Gmina Chmielnik: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 roku. Zamówienie z 2019-10-30
więcej »»»
15 listopada 2019
Informacja o zakończeniu przetarguRD.271.6.2019 Przebudowa dróg gminnych
Ogłoszenie nr 610636-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. Gmina Chmielnik: Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś - Błędowa Tyczyńska km 0+000 - 2+841 i nr 108267R Zabratówka - Markówki - Grzegorzówka km 0+284 - 1+185. Zamówienie z 2019-11-04
więcej »»»
04 listopada 2019
Informacja o zakończeniu przetarguRD.271.5.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia nr 604321-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. Gmina Chmielnik: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w km 0+000 - 0+265 w miejscowości Chmielnik na dz. o nr ewid. 2046/4, 2033/5, 2015/2, 2014/2 i 2047/2. Zamówienie z 2019-10-16
więcej »»»
19 listopada 2019
OgłoszeniaIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Chmielnik
zwołana na dzień 19 listopada 2019 r. (wtorek) na godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku
więcej »»»
14 listopada 2019
OgłoszeniaWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Wniosek do pobrania w pliku DOCX lub PDF
więcej »»»
07 listopada 2019
OgłoszeniaObwieszczenie dotyczy obszaru Natura 2000
WPN.6320.1.25.2019.KCh.1 Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nad Husowem PLH180025.
więcej »»»
04 listopada 2019
OgłoszeniaGP.6733.7.2019 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Obwieszczenie dotyczy inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą - "przebudowa istniejącej napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia na kablową” na częściach działek o nr ewidencyjnych ()"
więcej »»»
29 stycznia 2019
Ogłoszenia2019 Plan postepowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
więcej »»»
28 grudnia 2018
OgłoszeniaHarmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r. w pliku PDF.
więcej »»»
22 października 2019
PracaKONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 poszukuje osoby na stanowisko: KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 256966

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo