-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.7.2019 Informacja o treści złożonych ofert
30 października 2019, 12:17

Chmielnik, 30.10.2019 r.

RD.271.7.2019

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy  Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 roku”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 996 933,60 zł brutto.

W terminie do dnia 30.10.2019 r. złożono następujące oferty:

Złożone oferty:

Lp.

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto
w złotych

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy
ul. Hankówka 28,
38-200 Jasło

1 572 754,40

31.12.2020 r.

30 dni

 

Wójt
/Krzysztof Grad/

_________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki:
3083_191030_informacja_otwarcie_ofert.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 30-10-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 256966

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo