-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.8.2019 Zimowe utrzymanie dróg i placów
21 listopada 2019, 10:46

Chmielnik, 2019-11-21

RD.271.8.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik w sezonie zimowym 2019/2020”.

W skład zadania wchodzą następujące części:

  • Część I – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowości Chmielnik

  • Część II – Wykonywanie usług koparko – ładowarką

  • Cześć III – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowościach: Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia:

1) do realizacji Części I zamówienia – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowości Chmielnik – wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „FAZA” Grzegorz Synoś, 36-030 Błażowa, ul. Witosa 32

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca najwyżej oceniony potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

„najniższa cena”

– max 60 pkt

Liczba punktów

w kryterium „termin płatności faktury”

– max 40 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „FAZA” Grzegorz Synoś, 36-030 Błażowa, ul. Witosa 32

60,00

40,00

100,00

2) do realizacji Części II zamówienia - Wykonywanie usług koparko – ładowarką – wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – usługowo –Handlowe „SĘPBUD” Grzegorz Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca najwyżej oceniony potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

„najniższa cena”

– max 60 pkt

Liczba punktów

w kryterium „termin płatności faktury”

– max 40 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – usługowo –Handlowe „SĘPBUD” Grzegorz Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333

60,00

40,00

100,00

3) do realizacji Części III zamówienia – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowościach: Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka – wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „FAZA” Grzegorz Synoś, 36-030 Błażowa, ul. Witosa 32

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca najwyżej oceniony potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

„najniższa cena”

– max 60 pkt

Liczba punktów

w kryterium „termin płatności faktury”

– max 40 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „FAZA” Grzegorz Synoś, 36-030 Błażowa, ul. Witosa 32

60,00

40,00

100,00

 

__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Zażaczniki:5773_191121_informacja_o_wyborze.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 21-11-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 260210

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo