-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Petycje złożone w 2017 roku 

REJESTRY / Petycje 
data publikacji: 24-02-2017 | 17:05
data ostatniej modyfikacji: 14-03-2018 | 09:11
data wytworzenia dokumentu: 24-02-2017
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek - Sekretarz Gminy
wprowadził: Adam Antosz
Nr petycji Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję Sposób załatwienia petycji
1 06.02.2017 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji Skan petycji 06.05.2017 Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź w dniu 04.05.2017 r. Odp_petycji_nr_1.pdf
2 10.05.2017 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy programu "Podwórko Talentów NIVEA" Skan petycji 10.06.2017 Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź w dniu 18.05.2017 r.  Odp_petycji_nr_2.pdf
3 12.07.2017 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy utworzenia zakładki "Wiarygodna Firma" Skan petycji 12.10.2017 Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź w dniu 02.09.2017 r. Odp_petycji_nr_3.pdf
4 07.09.2017 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy przekazania petycji do szkół z terenu Gminy Chmielnik Skan petycji 07.12.2017 Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź w dniu 29.09.2017 r. Odp_petycji_nr_4.pdf
5 05.12.2017 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy realizacji zadań poprawy efektywności energetycznej Skan petycji 05.03.2018 Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź w dniu 05.03.2018 r. Odp_petycji_nr_5.pdf
Liczba odwiedzin: 261072

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo