-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Regulamin 

PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 08-03-2005 | 22:56
data ostatniej modyfikacji: 12-01-2009 | 14:20
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
wprowadził: Adam Antosz

ZARZĄDZENIE NR 14/08
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 15 kwietnia 2008 roku

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chmielnik

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Chmielnik w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Regulamin Organizacyjny - plik PDF <<z_2008_14.pdf (221.48 Kb)>>

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2008 r. (data po zmianie: ZARZĄDZENIE NR 18/08 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 30 kwietnia 2008 roku) z wyjątkiem § 7 pkt. 2 Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 21 czerwca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chmielnik.

Liczba odwiedzin: 260201

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo