-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 30-04-2007 | 07:52
data ostatniej modyfikacji: 30-10-2019 | 14:04
wytworzył: Adam Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
UCHWAŁA NR VIII/63/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/63/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Chmielnik

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

UCHWAŁA NR VIII/59/2019 w sprawie udzielenia dotacji
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/59/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2019 roku

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 w sprawie zmiany WPF
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 w sprawie zmian budżetu
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 w sprawie wyboru ławników
12 września 2019

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję w latach 2020-2023

UCHWAŁA NR VII/54/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/54/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Ochotniczej Straży Pożarnej Błędowa Tyczyńska - Krzywa

UCHWAŁA NR VII/53/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/53/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji rewizyjnej oraz Komisji mandatowo-regulaminowej Rady Gminy Chmielnik

UCHWAŁA NR VII/52/2019 w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/52/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR VII/51/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego wsi Błędowa Tyczyńska
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/51/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego wsi Błędowa Tyczyńska

UCHWAŁA NR VII/50/2019 w sprawie zmiany WPF
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/50/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR VII/49/2019 w sprawie zmian budżetu
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/49/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/48/2019 w spawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/48/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w spawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/47/2019 w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/47/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/46/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
18 czerwca 2019

UCHWAŁA NR VII/46/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik za rok 2018

UCHWAŁA NR VI/45/2019 w sprawie zmiany WPF
22 maja 2019

UCHWAŁA NR VI/45/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR VI/44/2019 w sprawie zmian budżetu
22 maja 2019

UCHWAŁA NR VI/44/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [62]
Liczba odwiedzin: 260201

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo