-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Postępowanie z odpadami 

MOJA SPRAWA / OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI / Gospodarka odpadami komunalnymi 
Liczba odwiedzin:

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo