-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

MOJA SPRAWA / OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 
data publikacji: 15-07-2016 | 22:24
data ostatniej modyfikacji: 27-04-2017 | 09:22
wytworzył: Lidia Urbaś

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn, zm.) władze publiczne  właściwe w sprawach są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów, o których mowa w art. 21 ust. 2 ww. ustawy

Wójt Gminy Chmielnik realizując ww. obowiązek, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie publicznie korzystając z aplikacji „Wykaz” utrzymywanej, administrowanej i udostępnionej organom administracji w serwisie Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/ przez Ministerstwo Środowiska.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Chmielnik:
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=230257

Liczba odwiedzin: 261075

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo