-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 09-05-2014 | 14:11
data ostatniej modyfikacji: 24-05-2017 | 11:36
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 06.05.2014 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2013 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013

Na podstawie art.37 ust. 1, pkt 2, lit. f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013

Lp. Imię, nazwisko/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chmielniku Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

2

Kółko Rolnicze Wola Rafałowska Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

3

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chmielniku Zaległość 4258,00 zł Trudna sytuacja ekonomiczna

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013:

Lp. Imię, nazwisko/Nazwa beneficjenta Podstawa prawna Podstawa udzielenia pomocy

1

Adamska Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

2

Bajda Krystyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

3

Bała Elżbieta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

4

Bała Roman art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

5

Bałda Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

6

Bartman Teresa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

7

Bartoszek Urszula art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

8

Bartyński Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

9

Beściak Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

10

Biały Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

11

Biskup Helena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

12

Biśto Adam art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

13

Biśto Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

14

Błażej Wiesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

15

Błońska Grażyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

16

Bolanowska Agata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

17

Buczek Ewa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

18

Budak Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

19

Budak Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

20

Bujak Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

21

Chmiel Bogumiła art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

22

Chmiel Jolanta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

23

Chmiel Stanisław, s.Antoniego art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

24

Chmiel Stanisław, s. Józefa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

25

Chmiel Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

26

Chwaszcz Lesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

27

Ciupak Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

28

Ciura Emilia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

29

Ciura Halina art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

30

Ciura Tomasz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

31

Ciura Wiesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

32

Cyrul Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

33

Cyrul Sławomir art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

34

Czarnota Bogdan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

35

Czarnota Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

36

Czarnota Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

37

Czarnota Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

38

Czarnota Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

39

Czarnota Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

40

Czarnota Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

41

Dobrzański Waldemar art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

42

Domino Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

43

Dral Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

44

Dubczyk Barbara art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

45

Dubczyk Kazimiera art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

46

Dworak Agata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

47

Dykiel Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

48

Dziedzic Aleksandra art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

49

Dzierżak Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

50

Dziura Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

51

Dziura Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

52

Fajger Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

53

Filip Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

54

Filip Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

55

Flak Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

56

Głąb Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

57

Gonek Zdzisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

58

Grad Bogusława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

59

Grad Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

60

Hałas Bogusław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

61

Hałdys Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

62

Jamróz Kazimiera art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

63

Janda Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

64

Janik Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

65

Jasińska Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

66

Jaworska Beata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

67

Jaworska Wiesława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

68

Jaworska Władysława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

69

Jaworski Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

70

Jaworski Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

71

Jemioło Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

72

Kamiński Dariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

73

Kawalec Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

74

Kąkol Stefan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

75

Kielar Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

76

Kiwała Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

77

Kluz Bogusława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

78

Kłósek Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

79

Kłusek Zygmunt art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

80

Kmiotek Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

81

Kmiotek Katarzyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

82

Kmiotek Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

83

Kołodziej Grzegorz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

84

Konefał Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

85

Kontor Paweł art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

86

Korbecka Elżbieta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

87

Korbecka Krystyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

88

Korbecki Artur art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

89

Korbecki Paweł art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

90

Korbecki Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

91

Koszela Bogdan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

92

Koszela Mieczysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

93

Koszela Tomasz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

94

Kozak Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

95

Kozak Irena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

96

Kozak Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

97

Kozak Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

98

Kozak Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

99

Kozłowski Dariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

100

Kozłowski Grzegorz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

101

Kozłowski Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

102

Krzywonos Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

103

Krzywonos Marta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

104

Krzywonos Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

105

Kuna Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

106

Kustra Ewelina art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

107

Kusz Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

108

Kusz Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

109

Kuźniar Rafał art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

110

Kwoka Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

111

Kwoka Michał art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

112

Kwoka Rafał art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

113

Lampart Sławomir art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

114

Lekki Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

115

Lekki Lech art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

116

Lekki Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

117

Lichtarska Barbara art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

118

Litwin Jan, s. Michała art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

119

Litwin Jan, s.Juliana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

120

Litwin Katarzyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

121

Litwin Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

122

Litwin Małgorzata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

123

Litwin Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

124

Litwin Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

125

Łazarz Janusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

126

Łazarz Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

127

Łazarz Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

128

Machowski Antoni art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

129

Machowski Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

130

Madera Bolesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

131

Madera Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

132

Madera Kazimiera art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

133

Madera Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

134

Magryś Wiesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

135

Małek Marta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

136

Marciniec Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

137

Marciniec Zofia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

138

Mik Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

139

Miś Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

140

Mitał Bogusław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

141

Mokrzycka Danuta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

142

Mruc Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

143

Murias Antoni art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

144

Murias Dariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

145

Murias Mariola art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

146

Murias Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

147

Nawojski Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

148

Nawrot Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

149

Nazimek Felicjan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

150

Nazimek Janusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

151

Nazimek Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

152

Nazimek Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

153

Nizioł Edward art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

154

Nizioł Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

155

Nizioł Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

156

Nowak Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

157

Nowak Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

158

Nycz Teresa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

159

Nykiel Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

160

Ostrowski Andrzej art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

161

Oślizło Wiesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

162

Pajda Kazimiera art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

163

Pajda Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

164

Parcz Renata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

165

Patrzyk Edmund art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

166

Pieńczak Adam art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

167

Pieńczak Emilia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

168

Pieńczak Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

169

Pieńczak Zofia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

170

Pietras Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

171

Pietrucha Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

172

Płodzień Zofia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

173

Pyziak Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

174

Rajzer Janusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

175

Rembisz Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

176

Rokita Mariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

177

Rokita Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

178

Ruman Tadeusz, s. Franciszka art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

179

Ruman Tadeusz, s. Jana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

180

Rusinek Lucyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

181

Ruszel Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

182

Sebzda Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

183

Sieńko Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

184

Skoczylas Teresa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

185

Sobek Jadwiga art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

186

Sobek Mariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

187

Sroka Klementyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

188

Szajna Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

189

Szczepańska Aleksandra art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

190

Szczepańska Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

191

Szczepański Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

192

Szczypek Tadeusz, s.Franciszka art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

193

Szczypek Tadeusz, s.Jana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

194

Szela Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

195

Szela Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

196

Szostek Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

197

Szplitt Barbara art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

198

Szpunar Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

199

Szpyrka Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

200

Szydełko Alfred art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

201

Szydełko Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

202

Szydełko Bogdan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

203

Szydełko Joanna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

204

Szydełko Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

205

Szylar Henryk art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

206

Szyszka Małgorzata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

207

Szytuła Józefa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

208

Świetlik Izabela art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

209

Tadla Krystyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

210

Tereszkiewicz Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

211

Tereszkiewicz Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

212

Tereszkiewicz Tadeusz, s.Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

213

Tereszkiewicz Tadeusz, s. Kazimierza art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

214

Tereszkiewicz Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

215

Walicki Benedykt art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

216

Wąsacz Adam art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

217

Witowska Marlena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

218

Witowski Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

219

Witowski Sławomir art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

220

Witowski Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

221

Wojtowicz Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

222

Wolanik Maria art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

223

Wójcik Maciej art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

224

Zatoń Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

225

Ziaja Krzysztof, s. Antoniego art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

226

Ziaja Krzysztof, s.Henryka art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

227

Ziaja Paweł art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

228

Ziaja Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

229

Ziemba Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

230

Zięba Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

231

Zimirowicz Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

232

Ziobro Szczepan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

233

Żurek Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

234

Żurek Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

235

Żurek Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

236

Żyła Tomasz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

237

Jemioło Krzysztof art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Ulga z tytułu zakupu gruntu

238

Radek Dorota art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Ulga z tytułu zakupu gruntu
239 „Djuna” Salon Fryzjerski, Solarium
Urszula Chorążykiewicz

art.70 b ustawy z dn.
07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
240 Zakład Cukierniczy Leszek Leśniak

art.70 b ustawy z dn.
07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
241 Fryzjerstwo Kreator-Stylista Ewa Zięzio

art.70 b ustawy z dn.
07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
242 Auto Kanas Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Roman Kanas

art.70 b ustawy z dn.
07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260807

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo