-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 15-05-2015 | 09:35
data ostatniej modyfikacji: 24-05-2017 | 11:36
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 13.05.2015 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2014 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014

Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2, lit. f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014

Lp.

Imię, nazwisko/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chmielniku Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

2

Kółko Rolnicze Wola Rafałowska Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

3

Sitarz Jan Zaległość 360,00 zł
Odsetki 168,00 zł
Ważny interes podatnika

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014:

Lp.

Imię, nazwisko/Nazwa beneficjenta Podstawa prawna Podstawa udzielenia pomocy

1

Adamska Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

2

Bajda Krystyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

3

Bała Elżbieta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

4

Bała Roman art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

5

Bałda Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

6

Bartman Teresa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

7

Bartoszek Urszula art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

8

Bartyński Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

9

Beściak Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

10

Biały Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

11

Biskup Helena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

12

Biśto Adam art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

13

Biśto Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

14

Błażej Józefa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

15

Błońska Grażyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

16

Bolanowska Agata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

17

Buczek Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

18

Budak Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

19

Budak Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

20

Bujak Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

21

Bury Maria art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

22

Chmiel Bogumiła art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

23

Chmiel Janusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

24

Chmiel Jolanta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

25

Chmiel Stanisław s. Józefa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

26

Chmiel Stanisław s. Antoniego art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

27

Chmiel Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

28

Chwaszcz Lesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

29

Ciupak Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

30

Ciura Emilia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

31

Ciura Halina art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

32

Ciura Tomasz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

33

Ciura Wiesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

34

Cyrul Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

35

Cyrul Sławomir art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

36

Czarnota Bogdan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

37

Czarnota Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

38

Czarnota Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

39

Czarnota Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

40

Czarnota Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

41

Czarnota Wojciech art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

42

Czarnota Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

43

Czarnota Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

44

Dobrzański Waldemar art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

45

Domino Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

46

Dral Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

47

Dubczyk Barbara art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

48

Dworak Agata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

49

Dykiel Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

50

Dziedzic Aleksandra art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

51

Dzierżak Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

52

Dziura Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

53

Dziura Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

54

Fajger Grzegorz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

55

Filip Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

56

Filip Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

57

Flak Małgorzata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

58

Flak Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

59

Głąb Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

60

Gonek Zdzisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

61

Grad Bogusława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

62

Grad Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

63

Grygiel Danuta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

64

Grzebyk Ewa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

65

Hałas Bogusław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

66

Hałdys Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

67

Jamróz Kazimiera art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

68

Janda Maria art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

69

Janda Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

70

Janik Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

71

Jasińska Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

72

Jaworska Beata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

73

Jaworska Bogumiła art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

74

Jaworska Wiesława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

75

Jaworska Władysława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

76

Jaworski Dawid art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

77

Jaworski Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

78

Jaworski Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

79

Jaworski Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

80

Jemioło Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

81

Kamiński Dariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

82

Kawalec Agata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

83

Kawalec Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

84

Kąkol Stefan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

85

Kielar Adam art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

86

Kiwała Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

87

Kluz Bogusława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

88

Kłósek Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

89

Kłusek Zygmunt art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

90

Kmiotek Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

91

Kmiotek Katarzyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

92

Kmiotek Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

93

Kołodziej Grzegorz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

94

Konefał Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

95

Kontor Paweł art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

96

Korbecka Elżbieta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

97

Korbecka Krystyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

98

Korbecki Artur art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

99

Korbecki Paweł art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

100

Korbecki Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

101

Koszela Bogdan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

102

Koszela Mieczysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

103

Kotarba Leszek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

104

Kozak Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

105

Kozak Irena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

106

Kozak Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

107

Kozak Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

108

Kozak Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

109

Krzywonos Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

110

Krzywonos Marta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

111

Kucaj Helena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

112

Kuna Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

113

Kustra Ewelina art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

114

Kusz Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

115

Kusz Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

116

Kusz Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

117

Kuźniar Rafał art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

118

Kwoka Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

119

Kwoka Michał art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

120

Kwoka Rafał art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

121

Lampart Sławomir art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

122

Lekka Agnieszka art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

123

Lekki Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

124

Lekki Lech art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

125

Lichtarska Barbara art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

126

Litwin Bogdan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

127

Litwin Jan s. Michała art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

128

Litwin Jan s. Juliana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

129

Litwin Katarzyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

130

Litwin Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

131

Litwin Małgorzata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

132

Litwin Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

133

Litwin Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

134

Łazarz Janusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

135

Łazarz Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

136

Łazarz Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

137

Machowski Antoni art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

138

Machowski Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

139

Madera Bolesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

140

Madera Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

141

Madera Zbigniew s. Mariana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

142

Madera Zbigniew s. Jana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

143

Magryś Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

144

Magryś Wiesław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

145

Małek Marta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

146

Marciniec Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

147

Marciniec Zofia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

148

Mik Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

149

Miś Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

150

Mokrzycka Danuta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

151

Mruc Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

152

Murias Antoni art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

153

Murias Dariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

154

Murias Mariola art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

155

Murias Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

156

Nawojski Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

157

Nawrot Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

158

Nazimek Felicjan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

159

Nazimek Janusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

160

Nazimek Kazimierz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

161

Nazimek Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

162

Niepokój Danuta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

163

Nizioł Edward art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

164

Nizioł Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

165

Nizioł Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

166

Nowak Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

167

Nowak Ryszard art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

168

Nycz Teresa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

169

Nykiel Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

170

Ostasz Leszek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

171

Ostrowska Maria art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

172

Ostrowski Andrzej art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

173

Ostrowski Grzegorz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

174

Pajda Kazimiera art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

175

Pajda Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

176

Parcz Renata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

177

Pieńczak Adam art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

178

Pieńczak Emilia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

179

Pieńczak Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

180

Pieńczak Zofia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

181

Pietras Jan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

182

Pietrucha Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

183

Piwońska Ewa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

184

Płodzień Zofia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

185

Południak Zdzisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

186

Prucnal Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

187

Pyziak Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

188

Rajzer Janusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

189

Rembisz Jerzy art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

190

Rokita Mariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

191

Rokita Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

192

Ruman Tadeusz s. Jana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

193

Ruman Tadeusz s. Franciszka art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

194

Rusinek Lucyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

195

Ruszel Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

196

Sebzda Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

197

Sieńko Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

198

Skoczylas Teresa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

199

Sobek Jadwiga art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

200

Sobek Mariusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

201

Solecka Edyta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

202

Sroka Klementyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

203

Szajna Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

204

Szal Natalia art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

205

Szczepańska Aleksandra art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

206

Szczepańska Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

207

Szczepański Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

208

Szczudło Jacek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

209

Szczypek Tadeusz s. Andrzeja art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

210

Szczypek Tadeusz s. Jana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

211

Szela Marcin art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

212

Szela Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

213

Szela Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

214

Szlachta Beata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

215

Szostek Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

216

Szpyrka Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

217

Szydełko Alfred art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

218

Szydełko Anna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

219

Szydełko Joanna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

220

Szydełko Marek s. Jana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

221

Szydełko Marek s. Mariana art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

222

Szydełko Monika art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

223

Szylar Henryk art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

224

Szyszka Małgorzata art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

225

Szytuła Józefa art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

226

Świetlik Izabela art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

227

Tadla Elżbieta art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

228

Tadla Krystyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

229

Tereszkiewicz Józef art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

230

Tereszkiewicz Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

231

Tereszkiewicz Tadeusz s. Kazimierza art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

232

Tereszkiewicz Tadeusz s. Stanisława art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

233

Tereszkiewicz Władysław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

234

Tońska Marzena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

235

Walicki Benedykt art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

236

Wąsacz Adam art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

237

Wąsacz Daniel art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

238

Witowska Justyna art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

239

Witowska Marlena art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

240

Witowski Marek art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

241

Witowski Sławomir art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

242

Witowski Tadeusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

243

Wojtowicz Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

244

Wolanik Maria art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

245

Zatoń Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

246

Ziaja Krzysztof s. Antoniego art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

247

Ziaja Krzysztof art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

248

Ziaja Paweł art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

249

Ziaja Zbigniew art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

250

Ziemba Piotr art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

251

Zięba Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

252

Zimirowicz Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

253

Ziobro Szczepan art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

254

Żurek Edward art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

255

Żurek Eugeniusz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

256

Żurek Marian art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

257

Żurek Stanisław art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

258

Żyła Tomasz art.5 ust.1, SA. 37729(2013/N) Zwrot podatku akcyzowego

259

Cisek Bożena

art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art.. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Umorzenie zaległości podatkowej

260

Mazur Helena art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art.. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Umorzenie zaległości podatkowej

261

Pałka Lucyna art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art.. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Umorzenie zaległości podatkowej

262

Szydełko Józefa

art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art.. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Umorzenie zaległości podatkowej

263

Szydełko Józefa

art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

264

Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „Iza” Izabela Szczęch

art.70 b ustawy z dn.
07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

265

Usługowy Zakład mechaniki Pojazdowej Leon Hofman

art.70 b ustawy z dn.
07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261144

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo