-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 17-05-2016 | 11:18
data ostatniej modyfikacji: 24-05-2017 | 11:37
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2015 r.

Zarządzenie Nr 41/2016
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 16.05.2016 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2015 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.

Na podstawie art. 37 ust., pkt 2, lit. f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015

Lp. Nazwisko, imię/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chmielniku Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

2

Kółko Rolnicze Wola Rafałowska Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

3

Kuźniar Bogumiła Zaległość 476,00 zł
Odsetki 119,00 zł
Ważny interes podatnika

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015:

Lp. Nazwisko, imię /Nazwa beneficjenta Podstawa prawna Podstawa udzielenia pomocy

1

Bajda Krystyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

2

Bała Elżbieta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

3

Bała Roman art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

4

Bałda Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

5

Bartman Teresa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

6

Bartoszek Urszula art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

7

Bartyńska Genowefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

8

Bembenek Witold art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

9

Beściak Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

10

Biały Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

11

Biskup Helena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

12

Biśto Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

13

Biśto Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

14

Błażej Józefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

15

Błażej Józefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

16

Bolanowska Agata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

17

Buczek Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

18

Budak Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

19

Budak Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

20

Budak Władysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

21

Bujak Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

22

Chmiel Bogumiła art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

23

Chmiel Janusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

24

Chmiel Jolanta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

25

Chmiel Stanisław s.Józefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

26

Chmiel Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

27

Chmiel Zdzisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

28

Chwaszcz Lesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

29

Cisek Bożena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

30

Ciura Emilia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

31

Ciura Halina art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

32

Ciura Tomasz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

33

Ciura Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

34

Cyrul Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

35

Czarnota Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

36

Czarnota Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

37

Czarnota Kazimierz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

38

Czarnota Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

39

Czarnota Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

40

Czarnota Wojciech art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

41

Czarnota Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

42

Czarnota Zdzisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

43

Dobrzański Waldemar art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

44

Domino Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

45

Dral Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

46

Dubczyk Barbara art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

47

Dubczyk Kazimiera art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

48

Dworak Agata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

49

Dykiel Renata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

50

Dziedzic Aleksandra art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

51

Dziura Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

52

Fajger Grzegorz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

53

Filip Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

54

Filip Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

55

Flak Małgorzata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

56

Flak Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

57

Głąb Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

58

Gonek Zdzisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

59

Grad Bogusława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

60

Grad Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

61

Grygiel Danuta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

62

Grzebyk Ewa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

63

Hałas Bogusław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

64

Hałdys Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

65

Jamróz Kazimiera art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

66

Janda Maria art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

67

Janda Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

68

Janik Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

69

Jasińska Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

70

Jaworska Beata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

71

Jaworska Władysława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

72

Jaworski Dawid art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

73

Jaworski Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

74

Jemioło Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

75

Kamiński Dariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

76

Kawalec Agata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

77

Kawalec Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

78

Kąkol Stefan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

79

Kielar Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

80

Kiwała Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

81

Kluz Bogusława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

82

Kłósek Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

83

Kłusek Zygmunt art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

84

Kmiotek Eugeniusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

85

Kmiotek Katarzyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

86

Kmiotek Zdzisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

87

Konefał Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

88

Kontor Paweł art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

89

Korbecka Elżbieta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

90

Korbecka Krystyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

91

Korbecki Paweł art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

92

Korbecki Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

93

Koszela Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

94

Koszela Mieczysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

95

Kotarba Leszek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

96

Kozak Irena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

97

Kozak Kazimierz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

98

Kozak Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

99

Kozak Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

100

Kozłowski Dariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

101

Kozłowski Grzegorz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

102

Kozłowski Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

103

Krzywonos Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

104

Krzywonos Marta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

105

Krzywonos Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

106

Kuna Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

107

Kustra Ewelina art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

108

Kusz Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

109

Kusz Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

110

Kusz Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

111

Kusz Władysława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

112

Kuźniar Rafał art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

113

Kwoka Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

114

Kwoka Michał art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

115

Kwoka Rafał art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

116

Lampart Sławomir art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

117

Lekki Eugeniusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

118

Lekki Lech art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

119

Lichtarska Barbara art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

120

Litwin Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

121

Litwin Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

122

Litwin Katarzyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

123

Litwin Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

124

Litwin Małgorzata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

125

Litwin Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

126

Litwin Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

127

Łazarz Janusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

128

Łazarz Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

129

Łazarz Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

130

Machowski Antoni art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

131

Machowski Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

132

Madera Bolesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

133

Madera Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

134

Madera Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

135

Magryś Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

136

Magryś Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

137

Małek Marta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

138

Marciniec Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

139

Marciniec Zofia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

140

Mik Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

141

Mitał Bogusław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

142

Mokrzycka Danuta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

143

Mruc Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

144

Murias Antoni art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

145

Murias Dariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

146

Murias Mariola art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

147

Murias Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

148

Nawojski Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

149

Nazimek Felicjan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

150

Nazimek Janusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

151

Nazimek Kazimierz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

152

Nazimek Mariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

153

Nazimek Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

154

Nazimek Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

155

Niepokój Danuta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

156

Nizioł Edward art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

157

Nizioł Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

158

Nizioł Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

159

Nizioł Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

160

Nowak Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

161

Nowak Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

162

Nycz Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

163

Nycz Teresa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

164

Ostasz Leszek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

165

Ostrowski Andrzej art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

166

Oślizło Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

167

Pajda Kazimiera art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

168

Pajda Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

169

Parcz Renata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

170

Pieńczak Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

171

Pieńczak Emilia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

172

Pieńczak Zofia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

173

Pietras Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

174

Pietrucha Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

175

Płodzień Zofia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

176

Prucnal Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

177

Pyziak Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

178

Rajzer Janusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

179

Rembisz Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

180

Rokita Mariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

181

Rokita Władysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

182

Ruman Tadeusz s. Franciszka art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

183

Ruman Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

184

Rusinek Lucyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

185

Ruszel Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

186

Sebzda Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

187

Sieńko Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

188

Skoczylas Teresa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

189

Sobek Jadwiga art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

190

Sobek Mariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

191

Solecka Edyta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

192

Szajna Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

193

Szal Natalia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

194

Szczepańska Aleksandra art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

195

Szczepański Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

196

Szczudło Jacek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

197

Szczypek Tadeusz, s. Andrzeja art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

198

Szczypek Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

199

Szela Marcin art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

200

Szela Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

201

Szostek Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

202

Szplitt Barbara art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

203

Szpunar Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

204

Szpyrka Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

205

Szura Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

206

Szydełko Alfred art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

207

Szydełko Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

208

Szydełko Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

209

Szydełko Joanna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

210

Szydełko Marek s. Mariana art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

211

Szydełko Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

212

Szydełko Monika art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

213

Szylar Henryk art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

214

Szyszka Małgorzata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

215

Szytuła Józefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

216

Świetlik Izabela art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

217

Tadla Elżbieta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

218

Tadla Krystyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

219

Tereszkiewicz Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

220

Tereszkiewicz Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

221

Tereszkiewicz Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

222

Tereszkiewicz Tadeusz s. Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

223

Tereszkiewicz Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

224

Tereszkiewicz Władysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

225

Tońska Marzena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

226

Walicki Benedykt art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

227

Wawrzaszek Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

228

Wąsacz Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

229

Wąsacz Daniel art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

230

Witowska Justyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

231

Witowska Marlena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

232

Witowski Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

233

Witowski Sławomir art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

234

Witowski Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

235

Wojtowicz Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

236

Zatoń Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

237

Ziaja Agnieszka art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

238

Ziaja Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

239

Ziaja Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

240

Ziaja Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

241

Ziemba Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

242

Ziemba Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

243

Zięba Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

244

Zimirowicz Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

245

Ziobro Szczepan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

246

Żurek Edward art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

247

Żurek Eugeniusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

248

Żurek Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

249

Żurek Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

250

Żyła Tomasz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego

251

Baran Lucyna

art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art.. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Umorzenie zaległości podatkowej

252

Urbaś Lidia art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego

253

Szydełko Józefa

art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

254

Cukiernia J. Orłowski , K. Rak, K. Orłowski, M. Orłowska, J. Rak , P. Filip Spółka Cywilna

art.70 b ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

255

Auto Kanas Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Roman Kanas

art.70 b ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261153

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo