-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 24-05-2017 | 11:34
data ostatniej modyfikacji: 24-05-2017 | 11:43
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2016 r.

Zarządzenie Nr 43 /2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2016 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.

Na podstawie art.37 ust.1 , pkt 2, lit. f , g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016

Lp. Nazwisko, imię/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia

1

Kółko Rolnicze Wola Rafałowska Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016:

Lp. Nazwisko, imię /Nazwa beneficjenta Podstawa prawna Podstawa udzielenia pomocy
1 Adamska Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
2 Bajda Krystyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
3 Bała Elżbieta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
4 Bała Roman art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
5 Bałda Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
6 Bartman Teresa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
7 Bartoszek Urszula art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
8 Bartyńska Genowefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
9 Bembenek Witold art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
10 Beściak Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
11 Bębenek Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
12 Biały Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
13 Biskup Helena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
14 Biśto Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
15 Biśto Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
16 Błażej Józefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
17 Błońska Grażyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
18 Bolanowska Agata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
19 Buczek Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
20 Budak Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
21 Budak Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
22 Budak Władysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
23 Bujak Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
24 Chmiel Jolanta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
25 Chmiel Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
26 Chmiel Zdzisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
27 Chwaszcz Lesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
28 Cisek Bożena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
29 Ciura Emilia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
30 Ciura Halina art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
31 Ciura Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
32 Ciura Tomasz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
33 Ciura Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
34 Cwynar Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
35 Cyrul Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
36 Cyrul Sławomir art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
37 Czarnota Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
38 Czarnota Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
39 Czarnota Kazimierz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
40 Czarnota Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
41 Czarnota Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
42 Czarnota Wojciech art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
43 Czarnota Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
44 Czarnota Zdzisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
45 Dobrzański Waldemar art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
46 Domino Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
47 Dral Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
48 Dubczyk Barbara art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
49 Dworak Agata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
50 Dykiel Renata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
51 Dziedzic Aleksandra art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
52 Dzierżak Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
53 Dziura Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
54 Dziura Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
55 Fajger Grzegorz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
56 Filip Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
57 Filip Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
58 Filip Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
59 Filip-Drąg Elżbieta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
60 Flak Małgorzata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
61 Flak Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
62 Foremny Justyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
63 Gil Kacper art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
64 Głąb Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
65 Gonek Zdzisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
66 Grad Bogusława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
67 Grad Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
68 Grygiel Danuta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
69 Gryndys Bolesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
70 Grzebyk Ewa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
71 Hadała Grzegorz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
72 Hałas Bogusław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
73 Hałdys Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
74 Jamróz Kazimiera art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
75 Janda Maria art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
76 Janda Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
77 Janik Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
78 Janik Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
79 Jasińska Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
80 Jaworska Beata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
81 Jaworska Władysława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
82 Jaworski Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
83 Jaworski Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
84 Jemioło Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
85 Kamiński Dariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
86 Kaplita Danuta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
87 Kawalec Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
88 Kąkol Stefan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
89 Kielar Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
90 Kiwała Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
91 Kluz Bogusława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
92 Kluz Kinga art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
93 Kłoskowicz Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
94 Kłósek Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
95 Kłusek Zygmunt art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
96 Kmiotek Eugeniusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
97 Kmiotek Katarzyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
98 Kmiotek Zdzisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
99 Konefał Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
100 Kontor Paweł art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
101 Korbecka Elżbieta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
102 Korbecka Krystyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
103 Korbecki Artur art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
104 Korbecki Paweł art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
105 Korbecki Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
106 Koszela Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
107 Koszela Mieczysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
108 Kościółek Lesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
109 Kotarba Leszek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
110 Kozak Irena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
111 Kozak Kazimierz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
112 Kozak Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
113 Kozak Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
114 Kozłowski Dariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
115 Kozłowski Grzegorz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
116 Krzywonos Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
117 Krzywonos Joanna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
118 Krzywonos Marta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
119 Kuna Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
120 Kustra Ewelina art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
121 Kusz Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
122 Kusz Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
123 Kusz Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
124 Kusz Władysława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
125 Kuźniar Rafał art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
126 Kwoka Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
127 Kwoka Michał art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
128 Kwoka Rafał art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
129 Lampart Sławomir art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
130 Lekka Agnieszka art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
131 Lekki Eugeniusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
132 Lekki Lech art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
133 Lekki Mariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
134 Lichtarska Barbara art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
135 Litwin Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
136 Litwin Jan s. Michała art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
137 Litwin Jan s. Zbigniewa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
138 Litwin Katarzyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
139 Litwin Łukasz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
140 Litwin Małgorzata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
141 Litwin Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
142 Łazarz Janusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
143 Łazarz Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
144 Łazarz Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
145 Machowski Antoni art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
146 Machowski Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
147 Madera Bolesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
148 Madera Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
149 Madera Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
150 Magryś Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
151 Magryś Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
152 Małek Marta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
153 Marciniec Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
154 Marciniec Zofia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
155 Mik Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
156 Mitał Bogusław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
157 Mruc Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
158 Mudiuk Łukasz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
159 Murias Antoni art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
160 Murias Dariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
161 Murias Mariola art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
162 Murias Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
163 Murias Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
164 Nazimek Felicjan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
165 Nazimek Janusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
166 Nazimek Kazimierz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
167 Nazimek Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
168 Nazimek Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
169 Niepokój Danuta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
170 Nizioł Edward art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
171 Nizioł Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
172 Nizioł Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
173 Nizioł Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
174 Nowak Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
175 Nowak Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
176 Nycz Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
177 Nycz Teresa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
178 Ostasz Leszek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
179 Ostrowski Andrzej art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
180 Ostrowski Bogusław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
181 Oślizło Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
182 Pajda Kazimiera art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
183 Pajda Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
184 Parcz Renata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
185 Paściak Agata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
186 Pieńczak Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
187 Pieńczak Emilia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
188 Pieńczak Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
189 Pieńczak Zofia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
190 Pietras Jan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
191 Pietrucha Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
192 Płodzień Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
193 Płodzień Zofia art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
194 Prucnal Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
195 Pyziak Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
196 Rabczak Alfred art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
197 Rajzer Janusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
198 Rokita Mariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
199 Rokita Władysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
200 Ruman Tadeusz s. Franciszka art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
201 Ruman Tadeusz s. Jana art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
202 Ruszel Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
203 Sebzda Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
204 Sieńko Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
205 Skoczylas Teresa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
206 Sobek Joanna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
207 Sobek Mariusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
208 Sobek Roman art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
209 Solecka Edyta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
210 Sroka Klementyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
211 Sroka Maria art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
212 Stryjkowski Jacek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
213 Strzelec Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
214 Szajna Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
215 Szczepańska Aleksandra art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
216 Szczepański Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
217 Szczudło Jacek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
218 Szczypek Tadeusz s. Andrzeja art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
219 Szczypek Tadeusz s. Jana art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
220 Szela Marcin art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
221 Szela Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
222 Szela Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
223 Szostek Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
224 Szplitt Barbara art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
225 Szpunar Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
226 Szpyrka Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
227 Szydełko Anna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
228 Szydełko Bogdan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
229 Szydełko Joanna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
230 Szydełko Marek s. Jana art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
231 Szydełko Marek s. Mariana art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
232 Szydełko Monika art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
233 Szylar Henryk art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
234 Szyszka Małgorzata art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
235 Szytuła Józefa art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
236 Świetlik Izabela art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
237 Świst Aleksandra art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
238 Tadla Elżbieta art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
239 Tadla Krystyna art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
240 Tereszkiewicz Jerzy art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
241 Tereszkiewicz Józef art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
242 Tereszkiewicz Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
243 Tereszkiewicz Tadeusz s. Kazimierza art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
244 Tereszkiewicz Tadeusz s. Stanisława art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
245 Tereszkiewicz Władysław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
246 Walicki Benedykt art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
247 Wawrzaszek Ryszard art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
248 Wąsacz Adam art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
249 Witowska Marlena art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
250 Witowski Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
251 Witowski Sławomir art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
252 Witowski Tadeusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
253 Wojtowicz Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
254 Wójcik Maciej art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
255 Zatoń Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
256 Ziaja Agnieszka art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
257 Ziaja Krzysztof art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
258 Ziaja Marek art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
259 Ziaja Paweł art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
300 Ziaja Zbigniew art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
301 Ziemba Piotr art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
302 Ziemba Wiesław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
303 Zięba Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
304 Zimirowicz Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
305 Ziobro Szczepan art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
306 Żurek Edward art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
307 Żurek Eugeniusz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
308 Żurek Marian art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
309 Żurek Stanisław art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
310 Żyła Tomasz art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
311 Parafia Rzymsko Katolicka Pod Wezwaniem Trójcy Świętej art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X) Zwrot podatku akcyzowego
312 Krzywonos Norbert art. 67a § 1 pkt 3 w zw. z art.. 67 b §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Umorzenie zaległości podatkowej
313 Gołojuch Krzysztof art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego
314 Krzywonos Aneta

 

art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego
315 Krzywonos Joanna art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego
316

Litwin Jan

art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego
317 Sobek Damian

 

art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego
318 Cukiernia J. Orłowski , K. Rak, K. Orłowski, M. Orłowska, J. Rak , P. Filip Spółka Cywilna

 

art.70 b ustawy z dn.

07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
319 Gastronom Spółka Cywilna art.70 b ustawy z dn.

07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
320 Zakład Doskonalenia Zawodowego art.70 b ustawy z dn.

07.09.1991 r. o systemie oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260817

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo