-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 21-06-2018 | 16:10
data ostatniej modyfikacji: 21-06-2018 | 16:10
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2017 r.

Zarządzenie Nr 36/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2017 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.

Na podstawie art. 37 ust.1 , pkt 2, lit. f , g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017

Lp.

Nazwisko, imię/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
1

Kółko Rolnicze Wola Rafałowska

Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna
2

Szela Franciszek

Zaległość 561,00 zł. Ważny interes podatnika

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017:

Lp.

Nazwisko, imię /Nazwa beneficjenta

Podstawa prawna

Podstawa udzielenia pomocy
1 Bajda Krystyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

2 Bała Elżbieta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

3 Bała Roman

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

4 Bałda Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

5 Bartman Teresa

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

6 Bartoszek Urszula

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

7 Bartyńska Genowefa

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

8 Bembenek Witold

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

9 Beściak Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

10 Bębenek Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

11 Biały Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

12 Biskup Helena

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

13 Biśto Adam

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

14 Błażej Józefa

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

15 Błońska Grażyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

16 Bolanowska Agata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

17 Buczek Marian

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

18 Budak Adam

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

19 Budak Marian

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

20 Budak Władysław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

21 Chmiel Jolanta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

22 Chmiel Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

23 Chmiel Zdzisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

24 Chwaszcz Lesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

25 Cisek Bożena

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

26 Ciura Bolesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

27 Ciura Emilia

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

28 Ciura Halina

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

29 Cyrul Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

30 Cyrul Sławomir

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

31 Czarnota Janina

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

32 Czarnota Józef

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

33 Czarnota Kazimierz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

34 Czarnota Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

35 Czarnota Stanisława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

36 Czarnota Wojciech

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

37 Czarnota Zbigniew

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

38 Czarnota Zdzisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

39 Dobrzański Waldemar

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

40 Domino Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

41 Dubczyk Barbara

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

42 Dworak Agata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

43 Dykiel Renata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

44 Dziedzic Aleksandra

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

45 Dzierżak Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

46 Dziura Marian

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

47 Dziura Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

48 Fajger Grzegorz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

49 Filip Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

50 Filip Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

51 Filip Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

52 Filip-Drąg Elżbieta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

53 Flak Małgorzata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

54 Flak Marek

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

55 Foremny Justyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

56 Gil Kacper

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

57 Głąb Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

58 Gonek Zdzisława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

59 Grad Bogusława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

60 Grad Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

61 Grygiel Danuta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

62 Gryndys Bolesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

63 Grzebyk Ewa

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

64 Hadała Grzegorz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

65 Hałas Bogusław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

66 Hałdys Jerzy

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

67 Jamróz Kazimiera

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

68 Janda Augustyn

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

69 Janda Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

70 Janik Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

71 Janik Zbigniew

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

72 Jasińska Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

73 Jaworska Beata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

74 Jaworska Władysława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

75 Jaworski Dawid

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

76 Jaworski Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

77 Jaworski Marian

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

78 Jaworski Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

79 Kamiński Dariusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

80 Kaplita Danuta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

81 Kaplita Władysław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

82 Kawalec Zbigniew

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

83 Kąkol Stefan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

84 Kielar Adam

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

85 Kisała Paweł

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

86 Kluz Bogusława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

87 Kluz Kinga

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

88 Kłoda Jarosław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

89 Kłoskowicz Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

90 Kłósek Piotr

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

91 Kłusek Zygmunt

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

92 Kmiotek Eugeniusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

93 Kmiotek Katarzyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

94 Kmiotek Zdzisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

95 Konefał Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

96 Kontor Paweł

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

97 Korbecka Elżbieta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

98 Korbecka Krystyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

99 Korbecki Artur

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

100 Korbecki Paweł

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

101 Korbecki Ryszard

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

102 Koszela Jolanta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

103 Koszela Mieczysław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

104 Kościółek Lesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

105 Kotarba Leszek

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

106 Kozak Irena

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

107 Kozak Kazimierz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

108 Kozak Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

109 Kozak Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

110 Kozłowski Dariusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

111 Kozłowski Grzegorz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

112 Kozłowski Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

113 Krzywonos Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

114 Krzywonos Joanna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

115 Krzywonos Marta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

116 Kuna Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

117 Kustra Ewelina

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

118 Kusz Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

119 Kusz Ryszard

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

120 Kusz Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

121 Kuźniar Rafał

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

122 Kwoka Michał

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

123 Kwoka Rafał

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

124 Lampart Sławomir

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

125 Lekki Eugeniusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

126 Lekki Lech

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

127 Lekki Mariusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

128 Lichtarska Barbara

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

129 Litwin Bogdan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

130 Litwin Jan s. Michała

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

131 Litwin Jan s. Zbigniewa

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

132 Litwin Katarzyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

133 Litwin Łukasz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

134 Litwin Małgorzata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

135 Litwin Marek

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

136 Łazarz Janusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

137 Łazarz Jerzy

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

138 Łazarz Piotr

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

139 Machowski Antoni

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

140 Machowski Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

141 Madera Józef

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

142 Madera Zbigniew

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

143 Magryś Marek

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

144 Magryś Wiesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

145 Małek Marta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

146 Marciniec Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

147 Marciniec Zofia

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

148 Mik Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

149 Mitał Bogusław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

150 Mokrzycki Paweł

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

151 Mruc Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

152 Mudiuk Łukasz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

153 Murias Antoni

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

154 Murias Dariusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

155 Murias Mariola

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

156 Murias Wiesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

157 Murias Zbigniew

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

158 Nawrot Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

159 Nazimek Felicjan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

160 Nazimek Janusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

161 Nazimek Kazimierz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

162 Nazimek Mariusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

163 Nazimek Stanisława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

164 Niepokój Danuta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

165 Nizioł Dawid

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

166 Nizioł Edward

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

167 Nizioł Marek

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

168 Nizioł Ryszard

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

169 Nowak Ryszard

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

170 Ostrowski Andrzej

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

171 Ostrowski Bogusław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

172 Oślizło Wiesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

173 Pajda Kazimiera

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

174 Pajda Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

175 Parcz Renata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

176 Pieńczak Adam

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

177 Pieńczak Emilia

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

178 Pieńczak Józef

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

179 Pieńczak Zofia

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

180 Pietras Jan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

181 Pietrucha Józef

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

182 Płodzień Bogdan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

183 Płodzień Zofia

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

184 Rabczak Alfred

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

185 Rajzer Janusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

186 Rochecki Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

187 Rokita Mariusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

188 Rokita Władysław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

189 Rokita-Oślizło Alicja

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

190 Ruman Tadeusz s. Franciszka

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

191 Ruman Tadeusz s. Jana

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

192 Ruszel Józef

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

193 Sebzda Zbigniew

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

194 Sieńko Marian

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

195 Skoczylas Małgorzata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

196 Sobek Joanna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

197 Sobek Mariusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

198 Solecka Edyta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

199 Stryjkowski Jacek

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

200 Szczepański Piotr

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

201 Szczęch Justyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

202 Szczypek Tadeusz s. Andrzeja

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

203 Szczypek Tadeusz s. Jana

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

204 Szela Janina

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

205 Szela Marcin

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

206 Szela Piotr

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

207 Szlachta Beata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

208 Szostek Krzysztof

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

209 Szpunar Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

210 Szpyrka Stanisława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

211 Szura Wiesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

212 Szydełko Alfred

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

213 Szydełko Anna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

214 Szydełko Bogdan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

215 Szydełko Joanna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

216 Szydełko Marek s. Mariana

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

217 Szydełko Marek s. Jana

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

218 Szydełko Monika

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

219 Szydełko Renata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

220 Szylar Ewelina

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

221 Szylar Krzysztof

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

222 Szyszka Małgorzata

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

223 Szytuła Józefa

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

224 Świetlik Izabela

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

225 Świst Aleksandra

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

226 Tadla Elżbieta

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

227 Tadla Krystyna

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

228 Tereszkiewicz Jerzy

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

229 Tereszkiewicz Józef

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

230 Tereszkiewicz Tadeusz s. Kazimierza

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

231 Tereszkiewicz Tadeusz s. Stanisława

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

232 Tereszkiewicz Władysław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

233 Torba Mieczysław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

234 Urbaś Krzysztof

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

235 Walicki Benedykt

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

236 Wawrzaszek Ryszard

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

237 Wąsacz Adam

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

238 Wąsacz Daniel

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

239 Wiech Adam

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

240 Witowska Marlena

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

241 Witowski Marek

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

242 Witowski Sławomir

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

243 Witowski Tadeusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

244 Wojtowicz Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

245 Zatoń Krzysztof

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

246 Ziaja Krzysztof

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

247 Ziaja Zbigniew

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

248 Ziemba Piotr

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

249 Ziemba Wiesław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

250 Zięba Marian

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

251 Zimirowicz Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

252 Ziobro Szczepan

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

253 Żurek Edward

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

254 Żurek Eugeniusz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

255 Żurek Marian

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

256 Żurek Stanisław

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

257 Żyła Tomasz

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

258 Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

259 Parafia Rzymsko-Katolicka Pod Wezwaniem Świętej Trójcy w Woli Rafałowskej

art. 5 ust.1,SA.39937 (2014/X)

zwrot podatku akcyzowego

260 Fajger Grzegorz art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego
261 Sobek Damian

art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Ulga z tytułu zakupu gruntu na utworzenie gospodarstwa rolnego

262 Zakład Doskonalenia Zawodowego art.70 b ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
263 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,Auto -Ekspert” Adam Kawalec
art.70 b ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260809

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo