-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 15-05-2019 | 13:04
data ostatniej modyfikacji: 15-05-2019 | 13:04
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2018 r.

Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 14.05.2019 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2018 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018.

Na podstawie art. 37 ust.1 , pkt 2, lit. f , g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018

Lp.

Nazwisko, imię/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
1.

Kółko Rolnicze Wola Rafałowska

Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018:

Lp Nazwisko imię/Nazwa Beneficjenta Podstawa prawna Podstawa udzielenia pomocy
1 Bajda Krystyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
2 Balawejder Marek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
3 Bała Elżbieta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
4 Bała Roman art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
5 Bałda Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
6 Bartman Teresa art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
7 Bembenek Witold art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
8 Beściak Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
9 Bębenek Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
10 Biały Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
11 Biskup Helena art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
12 Biśto Adam art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
13 Błażej Józefa art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
14 Błońska Grażyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
15 Bolanowska Agata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
16 Buczek Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
17 Budak Adam art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
18 Budak Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
19 Budak Władysław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
20 Chmiel Jolanta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
21 Chmiel Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
22 Chmiel Zdzisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
23 Chwaszcz Lesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
24 Cisek Bożena art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
25 Ciura Emilia art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
26 Ciura Halina art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
27 Ciura Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
28 Cyrul Dorota art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
29 Cyrul Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
30 Czarnota Józef art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
31 Czarnota Kazimierz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
32 Czarnota Stanisława art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
33 Czarnota Stanisława art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
34 Czarnota Wojciech art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
35 Czarnota Zbigniew art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
36 Czarnota Zdzisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
37 Dobrzański Waldemar art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
38 Domino Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
39 Dubczyk Barbara art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
40 Dworak Agata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
41 Dykiel Renata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
42 Dziedzic Aleksandra art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
43 Dzierżak Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
44 Dziura Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
45 Fajger Grzegorz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
46 Filip Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
47 Filip Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
48 Flak Marek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
49 Foremny Justyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
50 Głąb Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
51 Głodowski Robert art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
52 Gonek Zdzisława art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
53 Grad Bogusława art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
54 Grygiel Danuta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
55 Gryndys Bolesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
56 Grządziel Krystyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
57 Grzebyk Ewa art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
58 Hadała Grzegorz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
59 Hałas Bogusław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
60 Hałdys Jerzy art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
61 Jamróz Kazimiera art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
62 Janda Maria art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
63 Janda Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
64 Janik Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
65 Jasińska Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
66 Jasiński Piotr art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
67 Jaworska Beata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
68 Jaworska Władysława art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
69 Jaworski Dawid art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
70 Jaworski Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
71 Jaworski Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
72 Kamiński Dariusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
73 Kaplita Danuta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
74 Kaplita Władysław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
75 Kawalec Zbigniew art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
76 Kielar Adam art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
77 Kisała Paweł art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
78 Kluz Bogusława art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
79 Kłoda Jarosław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
80 Kłoskowicz Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
81 Kłósek Piotr art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
82 Kłusek Zygmunt art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
83 Kmiotek Eugeniusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
84 Kmiotek Katarzyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
85 Kmiotek Zdzisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
86 Konefał Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
87 Kontor Paweł art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
88 Korbecka Elżbieta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
89 Korbecka Krystyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
90 Korbecki Artur art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
91 Korbecki Paweł art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
92 Korbecki Ryszard art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
93 Koszela Mieczysław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
94 Kościółek Lesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
95 Kotarba Leszek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
96 Kozak Irena art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
97 Kozak Kazimierz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
98 Kozak Maria art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
99 Kozak Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
100 Kozłowski Grzegorz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
101 Krzywonos Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
102 Krzywonos Joanna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
103 Krzywonos Marta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
104 Kuna Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
105 Kustra Ewelina art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
106 Kusz Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
107 Kusz Ryszard art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
108 Kusz Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
109 Kuźniar Rafał art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
110 Kwoka Michał art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
111 Kwoka Rafał art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
112 Lampart Sławomir art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
113 Lekki Eugeniusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
114 Lekki Lech art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
115 Lekki Mariusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
116 Lichtarska Barbara art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
117 Litwin Bogdan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
118 Litwin Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
119 Litwin Katarzyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
120 Litwin Łukasz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
121 Litwin Małgorzata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
122 Litwin Marek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
123 Łazarz Janusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
123 Łazarz Jerzy art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
125 Łazarz Piotr art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
126 Machowski Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
127 Madera Bolesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
128 Madera Józef art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
129 Madera Zbigniew art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
130 Magryś Agata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
131 Magryś Marek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
132 Magryś Wiesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
133 Małek Marta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
134 Marciniec Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
135 Marciniec Zofia art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
136 Michna Janusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
137 Mik Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
138 Mitał Bogusław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
139 Mudiuk Łukasz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
140 Murias Antoni art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
141 Murias Dariusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
142 Murias Mariola art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
143 Murias Wiesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
144 Murias Zbigniew art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
145 Nawrot Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
146 Nazimek Felicjan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
147 Nazimek Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
148 Nazimek Janusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
149 Nazimek Kazimierz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
150 Nazimek Mariusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
151 Nazimek Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
152 Nazimek Władysław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
153 Niepokój Danuta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
154 Nizioł Dawid art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
155 Nizioł Edward art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
156 Nizioł Marek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
157 Nizioł Ryszard art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
158 Nowak Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
159 Nowak Ryszard art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
160 Nycz Piotr art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
161 Nycz Teresa art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
162 Ostrowski Andrzej art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
163 Ostrowski Bogusław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
164 Oślizło Wiesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
165 Pajda Kazimiera art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
166 Pajda Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
167 Parafia Rzymsko-Katolicka w Chmielniku art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
168 Parafia Rzymsko-Katolicka w Woli Rafałowskiej art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
169 Parcz Renata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
170 Pieńczak Adam art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
171 Pieńczak Emilia art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
172 Pieńczak Józef art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
173 Pietras Jan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
174 Pietrucha Józef art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
175 Płodzień Bogdan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
176 Płodzień Zofia art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
177 Prucnal Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
178 Rabczak Alfred art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
179 Rembisz Jerzy art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
180 Rękas Dawid art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
181 Rochecki Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
182 Rokita Mariusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
183 Rokita Władysław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
184 Ruman Tadeusz s. Franciszka art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
185 Ruman Tadeusz s. Jana art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
186 Rusinek Lucyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
187 Rybak Jacek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
188 Szczęch Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
189 Sebzda Zbigniew art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
190 Sieńko Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
191 Skoczylas Małgorzata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
192 Sobek Mariusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
193 Sobek-Szylar Joanna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
194 Solecka Edyta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
195 Stryjkowski Jacek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
196 Szczepański Piotr art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
197 Szczypek Tadeusz s. Andrzeja art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
198 Szczypek Tadeusz s. Jana art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
199 Szela Marcin art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
200 Szela Piotr art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
201 Szela Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
202 Szostek Krzysztof art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
203 Szplitt Barbara art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
204 Szpunar Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
205 Szpyrka Stanisława art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
206 Szura Wiesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
207 Szydełko Alfred art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
208 Szydełko Andrzej art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
209 Szydełko Anna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
210 Szydełko Bogdan art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
211 Szydełko Joanna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
212 Szydełko Marek s. Jana art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
213 Szydełko Marek s. Mariana art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
214 Szydełko Monika art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
215 Szydełko Renata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
216 Szylar Ewelina art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
217 Szylar Krzysztof art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
218 Szylar Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
219 Szyszka Małgorzata art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
220 Szytuła Józefa art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
221 Świetlik Elżbieta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
222 Świst Aleksandra art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
223 Tadla Elżbieta art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
224 Tadla Krystyna art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
225 Tereszkiewicz Józef art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
226 Tereszkiewicz Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
227 Tereszkiewicz Władysław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
228 Tońska Marzena art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
229 Torba Mieczysław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
230 Urbaś Krzysztof art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
231 Walicki Benedykt art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
232 Wąsacz Adam art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
233 Witowska Marlena art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
234 Witowski Marek art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
235 Witowski Sławomir art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
236 Witowski Tadeusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
237 Wojtowicz Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
238 Ziaja Agnieszka art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
239 Ziaja Krzysztof art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
240 Ziaja Zbigniew art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
241 Zięba Michał art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
242 Ziemba Piotr art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
243 Ziemba Wiesław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
244 Zięba Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
245 Zimirowicz Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
246 Ziobro Adam art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
247 Żurek Eugeniusz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
248 Żurek Edward art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
249 Żurek Marian art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
250 Żurek Stanisław art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
251 Żyła Tomasz art.5ust.1,SA.39937(2014/X) zwrot podatku akcyzowego
252 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Auto -Ekspert” Adam Kawalec art. 122 ustawy z dn. 14.12.2016 r. prawo oświatowe Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260817

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo