-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 03-09-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji: 03-09-2019 | 13:39
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2019 dotyczacego pomocy publicznej w roku 2018

Zarządzenie Nr 78/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2018 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018.

Na podstawie art. 37 ust.1 , pkt 2, lit. f , g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 42/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14.058.2019 r., w § 1, w tabeli Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018, dodaje się pozycję nr 2:

Lp. Nazwisko, imię/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
2.

Szydełko Jan

586 zł Trudna sytuacja ekonomiczna

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260819

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo