-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 03-01-2019 | 08:03
data ostatniej modyfikacji: 03-01-2019 | 08:03
data wytworzenia dokumentu: 03-01-2018
wytworzył: Barbara Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych w 2019 r.


 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton.
 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 7. Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
 • złożyć w Urzędzie Gminy w Chmielniku pok. 21, w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy <<DT-1_2019.pdf>> oraz załącznik <<DT-1_A_2019.pdf>>, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Termin płatności

Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

 


 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton: 
 1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 550 zł 
 2) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 700 zł 
 3) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 1 000 zł

 2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 864 zł.

 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 800 zł.

 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton- stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 1) mniej niż 22 miejsca - 1 000 zł 
 2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 500 zł 

 


Załącznik nr 1

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 800 900
13 14 900 1.000
14 15 1.100 1.100
15   1.100 1.310
Trzy osie
12 17 1.000 1.100
17 19 1.100 1.200
19 21 1.150 1.250
21 23 1.250 1.300
23 25 1.250 1.650
25   1.300 1.650
Cztery osie i więcej
12 25 1.200 1.300
25 27 1.300 1.400
27 29 1.400 1.750
29 31 1.750 2.600
31   1.750 2.600

Załącznik nr 2

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1.100 1.200
18 25 1.200 1.250
25 31 1.250 1.300
31   1.500 2.100
Trzy osie i więcej
12 40 1.400 1.800
40   1.800 2.700

Załącznik nr 3

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 400 500
18 25 450 550
25   500 600
Dwie osie
12 28 500 600
28 33 650 900
33 38 900 1.400
38   1.250 1.800
Trzy osie i więcej
12 38 750 1.000
38   1.000 1.400

Druki do pobrania:

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261146

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo