-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 16-05-2012 | 12:45
data ostatniej modyfikacji: 24-05-2017 | 11:40
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2011 r.

Zarządzenie Nr 19/2012
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 15.05.2012 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2011 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011

Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2, lit. f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011

Imię, nazwisko/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
Ostrowski Aleksander zaległość 397,00 zł
odsetki
106,00 zł
Ważny interes podatnika
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chmielniku Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna
Kółko Rolnicze Wola Rafałowska Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011:

Imię, nazwisko/Nazwa beneficjenta Podstawa prawna Podstawa udzielenia pomocy
Adamska Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Ulga z tytułu zakupu gruntu
Bajda Krystyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Ulga z tytułu zakupu gruntu
Bała Elżbieta art.5 ust.1, NN 40/2006 Ulga z tytułu zakupu gruntu
Bałda Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Ulga z tytułu zakupu gruntu
Banaś Mirosław art.5 ust.1, NN 40/2006 Ulga z tytułu zakupu gruntu
Bartman Teresa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Bartoszek Urszula art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Bartyński Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Biały Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Biśto Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Błażej Wiesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Błońska Grażyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Bolanowska Agata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Borczuch Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Budak Władysław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Budak Zofia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Bujak Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Chmiel Jolanta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Chmiel Stanisław syn Józefa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Chmiel Stanisław syn Antoniego art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Chmiel Stanisław syn Tomasza art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ciura Emilia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ciura Tomasz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ciura Wiesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Cyrul Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Cyrul Sławomir art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Czarnota Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Czarnota Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Czarnota Ryszard art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Czarnota Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Czarnota Teofila art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Czarnota Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dobrzański Waldemar art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Domino Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dral Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dubczyk Barbara art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dubczyk Kazimiera art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dykiel Władysław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dziedzic Aleksandra art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dzierżak Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Dziura Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Fajger Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Filip Stefan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Filip Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Flak Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Głąb Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Grad Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Grygiel Danuta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Hałdys Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Iwasieczko Marcin art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Janda Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Jasińska Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Jaworska Bogumiła Maria art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Jaworska Wiesława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Jaworska Władysława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Jaworski Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kamiński Dariusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kawalec Agata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kawalec Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kąkol Stefan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kielar Adam art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kielar Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kluz Bogusława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kłósek Krystyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kłósek Piotr art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kłusek Zygmunt art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kmiotek Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kmiotek Katarzyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kmiotek Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kołodziej Grzegorz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kontor Edward art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Korbecka Elżbieta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Korbecki Artur art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Korbecki Paweł art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Korbecki Ryszard art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Koszela Bogdan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Koszela Michalina art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kościółek Wojciech art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kozak Irena art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kozak Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kozak Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kozłowski Dariusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kozłowski Grzegorz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kozłowski Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kręcidło Alicja art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Krzywonos Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Krzywonos Joanna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kuna Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kustra Ewelina art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kusz Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kusz Ryszard art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kusz Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kusz Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kuźniar Rafał art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kwoka Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Kwoka Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Lampart Marta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Lampart Sławomir art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Lekki Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Lekki Lech art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Lekki Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Lichtarska Barbara art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Litwin Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Litwin Katarzyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Litwin Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Litwin Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Litwin Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Łazarz Janusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Łazarz Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Machowski Antoni art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Machowski Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Madera Bolesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Madera Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Madera Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Makarski Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Małek Marta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Marciniec Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Marciniec Zofia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Mik Lesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Miś Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Mokrzycka Danuta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Murias Antoni art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Murias Rafał art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Murias Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nawojski Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nawrot Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nazimek Felicjan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nazimek Janusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nazimek Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nazimek Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nazimek Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Niepokój Danuta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nizioł Edward art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nizioł Kazimiera art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nizioł Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nowak Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nowak Ryszard art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nycz Teresa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Nykiel Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ostrowski Andrzej art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Pajda Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Parcz Renata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Patrzyk Edmund art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Pieńczak Emilia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Pieńczak Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Pietrucha Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Płodzień Zofia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Pyziak Lesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Rajzer Janusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Rembisz Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Rokita Edward art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Rokita Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Rokita Mariusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Rokita Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ruman Tadeusz syn Franciszka art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ruman Tadeusz syn Jana art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Rząca Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Sebzda Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Sieńko Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Skoczylas Teresa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Sroka Kazimiera art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Sroka Klementyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Sroka Maria art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szajna Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szałęga Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szczepańska Aleksandra art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szczepański Piotr art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szczypek Tadeusz syn Andrzeja art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szczypek Tadeusz syn Jana art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szela Marcin art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szela Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szostek Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szpunar Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szpyrka Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szydełko Aleksandra art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szydełko Alfred art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szydełko Beata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szydełko Bogdan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szydełko Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szylar Henryk art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Szyszka Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Świetlik Izabela art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Tereszkiewicz Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Tereszkiewicz Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Tereszkiewicz Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Tereszkiewicz Władysław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Trojanowska Teresa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Walicki Benedykt art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Wawrzaszek Maria art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Wąsacz Adam art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Witowska Marlena art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Witowski Sławomir art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Witowski Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Wojtowicz Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ziaja Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ziaja Paweł art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ziaja Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ziemba Piotr art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Zięba Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Zimirowicz Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Zimirowicz Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ziobro Szczepan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Żurek Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Żurek Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Żurek Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego
Ciura Stanisław art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Zwrot podatku akcyzowego
Trojnar Antoni art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Zwrot podatku akcyzowego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261144

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo