-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 07-05-2013 | 14:30
data ostatniej modyfikacji: 24-05-2017 | 11:36
wytworzył: B.Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie wykazu osób, którym udzielono ulgi w 2012 r.

Zarządzenie Nr 20/2013
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 07.05.2013 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2012 oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012

Na podstawie art.37 ust.1, pkt 2, lit. f , g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012

Lp. Imię, nazwisko/Nazwa Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chmielniku Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

2

Kółko Rolnicze Wola Rafałowska Odroczenie terminu płatności Trudna sytuacja ekonomiczna

§ 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012:

Lp. Imię, nazwisko/Nazwa beneficjenta Podstawa prawna Podstawa udzielenia pomocy

1

Adamska Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

2

Bajda Krystyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

3

Bała Elżbieta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

4

Bała Roman art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

5

Bałda Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

6

Banaś Mirosław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

7

Bartman Teresa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

8

Bartyński Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

9

Bębenek Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

10

Biały Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

11

Biśto Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

12

Błażej Wiesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

13

Błońska Grażyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

14

Bolanowska Agata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

15

Borczuch Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

16

Buczek Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

17

Budak Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

18

Budak Władysław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

19

Budak Zofia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

20

Bujak Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

21

Chmiel Jolanta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

22

Chmiel Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

23

Chmiel Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

24

Chmiel Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

25

Ciupak Dariusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

26

Ciura Emilia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

27

Ciura Halina art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

28

Ciura Tomasz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

29

Ciura Wiesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

30

Cyrul Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

31

Cyrul Sławomir art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

32

Czarnota Bogdan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

33

Czarnota Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

34

Czarnota Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

35

Czarnota Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

36

Czarnota Teofila art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

37

Czarnota Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

38

Czarnota Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

39

Dobrzański Waldemar art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

40

Domino Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

41

Dubczyk Barbara art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

42

Dubczyk Kazimiera art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

43

Dworak Agata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

44

Dykiel Władysław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

45

Dziedzic Aleksandra art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

46

Dzierżak Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

47

Dziura Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

48

Fajger Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

49

Filip Stefan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

50

Filip Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

51

Flak Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

52

Głąb Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

53

Gonek Zdzisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

54

Grad Bogusława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

55

Grad Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

56

Grygiel Danuta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

57

Hałas Bogusław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

58

Hałdys Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

59

Jamróz Kazimiera art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

60

Janda Maria art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

61

Janda Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

62

Janik Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

63

Jasińska Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

64

Jaworska Beata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

65

Jaworska Bogumiła art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

66

Jaworska Wiesława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

67

Jaworska Władysława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

68

Jaworski Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

69

Jaworski Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

70

Kamiński Dariusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

71

Kawalec Agata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

72

Kawalec Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

73

Kąkol Stefan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

74

Kielar Adam art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

75

Kielar Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

76

Kiwała Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

77

Kluz Bogusława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

78

Kłoskowicz Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

79

Kłósek Krystyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

80

Kłósek Piotr art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

81

Kłusek Zygmunt art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

82

Kmiotek Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

83

Kmiotek Katarzyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

84

Kmiotek Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

85

Kołodziej Grzegorz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

86

Kontor Paweł art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

87

Korbecka Elżbieta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

88

Korbecka Krystyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

89

Korbecki Artur art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

90

Korbecki Paweł art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

91

Korbecki Ryszard art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

92

Koszela Bogdan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

93

Koszela Mieczysław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

94

Koszela Tomasz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

95

Kościółek Wojciech art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

96

Kotarba Maria art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

97

Kozak Irena art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

98

Kozak Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

99

Kozak Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

100

Kozak Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

101

Kozłowski Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

102

Krzywonos Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

103

Krzywonos Marta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

104

Kucaj Helena art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

105

Kuna Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

106

Kustra Ewelina art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

107

Kusz Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

108

Kusz Lidia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

109

Kusz Ryszard art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

110

Kusz Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

111

Kuźniar Rafał art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

112

Kwoka Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

113

Kwoka Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

114

Lampart Sławomir art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

115

Lekki Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

116

Lekki Lech art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

117

Lekki Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

118

Lichtarska Barbara art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

119

Litwin Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

120

Litwin Katarzyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

121

Litwin Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

122

Litwin Małgorzata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

123

Litwin Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

124

Litwin Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

125

Łazarz Janusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

126

Łazarz Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

127

Łazarz Piotr art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

128

Machowski Antoni art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

129

Machowski Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

130

Madera Bolesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

131

Madera Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

132

Małek Marta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

133

Marciniec Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

134

Marciniec Zofia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

135

Mik Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

136

Miś Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

137

Mokrzycka Danuta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

138

Mruc Anna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

139

Murias Antoni art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

140

Murias Mariola art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

141

Murias Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

142

Nawojski Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

143

Nawrot Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

144

Nazimek Felicjan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

145

Nazimek Janusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

146

Nazimek Kazimierz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

147

Nazimek Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

148

Niepokój Danuta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

149

Nizioł Kazimiera art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

150

Nizioł Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

151

Nizioł Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

152

Nowak Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

153

Nowak Ryszard art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

154

Nykiel Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

155

Ostrowski Andrzej art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

156

Oślizło Wiesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

157

Pajda Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

158

Patrzyk Edmund art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

159

Pieńczak Adam art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

160

Pieńczak Emilia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

161

Pieńczak Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

162

Pieńczak Zofia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

163

Pietrucha Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

164

Piwońska Ewa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

165

Płodzień Zofia art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

166

Pyziak Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

167

Pyziak Lesław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

168

Rajzer Janusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

169

Rembisz Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

170

Rokita Edward art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

171

Rokita Jan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

172

Rokita Mariusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

173

Ruman Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

174

Ruman Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

175

Sebzda Zbigniew art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

176

Sieńko Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

177

Skoczylas Teresa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

178

Sobek Jadwiga art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

179

Sobek Mariusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

180

Sondej Ewa art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

181

Sroka Klementyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

182

Szajna Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

183

Szałęga Józef art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

184

Szczepańska Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

185

Szczepański Piotr art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

186

Szczypek Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

187

Szczypek Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

188

Szela Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

189

Szostek Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

190

Szplitt Barbara art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

191

Szpunar Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

192

Szpyrka Stanisława art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

193

Szydełko Alfred art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

194

Szydełko Beata art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

195

Szydełko Bogdan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

196

Szydełko Jerzy art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

197

Szydełko Marek art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

198

Szylar Henryk art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

199

Szyszka Zdzisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

200

Tadla Elżbieta art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

201

Tadla Krystyna art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

202

Tereszkiewicz Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

203

Tereszkiewicz Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

204

Tereszkiewicz Władysław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

205

Walicki Benedykt art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

206

Wąsacz Adam art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

207

Witowska Marlena art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

208

Witowski Sławomir art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

209

Witowski Tadeusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

210

Wojtowicz Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

211

Zatoń Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

212

Ziaja Adam art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

213

Ziaja Helena art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

214

Ziaja Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

215

Ziaja Krzysztof art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

216

Ziaja Paweł art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

217

Ziemba Piotr art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

218

Zięba Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

219

Zimirowicz Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

220

Ziobro Szczepan art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

221

Żurek Eugeniusz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

222

Żurek Marian art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

223

Żurek Stanisław art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

224

Żyła Tomasz art.5 ust.1, NN 40/2006 Zwrot podatku akcyzowego

225

Hadała Grzegorz art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Ulga z tytułu zakupu gruntu

226

Jaworski Dawid art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Ulga z tytułu zakupu gruntu

227

Ostasz Leszek art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Ulga z tytułu zakupu gruntu

228

Ostasz Leszek art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Ulga z tytułu zakupu gruntu

229

Tońska Marzena art.12 ust.1 pkt 4, E54/2004 Ulga z tytułu zakupu gruntu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261147

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo