-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 04-05-2017 | 11:40
data ostatniej modyfikacji: 22-05-2017 | 12:42
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  04.05.2017r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 10 maja 2017 r. (środa) na godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXVII Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.  
  6. Sprawy gospodarcze Gminy.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Małgorzata Drążek

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260807

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo