-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 19-07-2017 | 12:59
data ostatniej modyfikacji: 27-07-2017 | 11:06
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  19.07.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 27 lipca 2017 r. (czwartek) na godz. 8.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXIX Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
  4. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Chmielnik i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  5. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  7. Sprawy gospodarcze Gminy.  
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260812

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo