-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 21-08-2017 | 07:57
data ostatniej modyfikacji: 23-08-2017 | 13:01
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXX Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  16.08.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 23 sierpnia 2017 r. (środa) na godz. 8.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXX Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.
  6. Sprawy gospodarcze Gminy.  
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

UWAGA:
Z powodu konieczności podjęcia pilnych zmian budżetowych zostaje zwołana sesja Rady Gminy w dniu 23.08.2017 r. Dokumenty, których brakuje na dzień wysyłania zawiadomienia o sesji, oraz jeśli nastąpi potrzeba dołączenia innych projektów uchwał lub dodatkowych dokumentów dla radnych to zostaną one dołączone przed posiedzeniem Rady Gminy.
Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF-u z uwagi na jego obszerność znajduje się do wglądu w pokoju 38 – biuro obsługi Rady Gminy. 


Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF-u w pliku PDF
<<Startegia_ZIT_ROF.pdf>>

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260807

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo