-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 05-09-2017 | 13:33
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 12:02
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXI Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  4.09.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 11 września 2017 r. (poniedziałek) na godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXXI Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Rzeszowskim dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R  Rzeszów – Matysówka - Chmielnik w km od 2+585 do 7+983" współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
  4. Sprawy gospodarcze Gminy.  
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261148

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo