-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 19-09-2017 | 15:36
data ostatniej modyfikacji: 28-09-2017 | 08:23
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  18.09.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 26 września 2017 r. (wtorek) na godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXXII Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. Sprawy gospodarcze Gminy.  
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260810

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo