-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 16-11-2017 | 07:48
data ostatniej modyfikacji: 24-11-2017 | 12:48
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  15.11.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 22 listopada 2017 r. (środa) na godz. 8.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXXIV Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chmielnik.
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chmielnik w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
  5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia diagnozy dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
  6. Sprawy gospodarcze Gminy.  
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261148

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo