-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 10-01-2018 | 16:43
data ostatniej modyfikacji: 24-01-2018 | 15:25
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  08.01.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/

zwołuję

na dzień 23 stycznia 2018 r. (wtorek) na godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chmielniku

XXXVI Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Chmielnik na 2018 rok:
  a) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem,
  b) odczytanie opinii Komisji Rady Gminy,
  c) odczytanie opinii RIO w Rzeszowie,
  d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy,
  e) dyskusja nad wnoszonymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  f) głosowanie nad całym projektem uchwały budżetowej Gminy Chmielnik.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2022.
 5. Sprawy gospodarcze Gminy.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261144

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo