-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 12-02-2018 | 13:38
data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018 | 18:07
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  12.02.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./

zwołuję

na dzień 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) na godz. 8.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXXVII Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  4. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  6. Sprawy gospodarcze Gminy.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261144

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo