-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 18-09-2018 | 13:56
data ostatniej modyfikacji: 25-09-2018 | 14:14
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XLIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  18.09.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./

zwołuję

na dzień 25 WRZEŚNIA 2018 r. (wtorek) na godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XLIV Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.
  5. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  6. Sprawy gospodarcze Gminy.  
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260819

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo