-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 18-10-2018 | 21:54
data ostatniej modyfikacji: 25-10-2018 | 12:16
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XLV Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  16.10.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./

zwołuję

na dzień 25 października 2018 r. (czwartek) na godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XLV Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie Statutu Gminy Chmielnik.
 4. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 6. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 1.434.022,85 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018r. powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2018 roku.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 10. Uchwała w sprawie odwołania skarbnika Gminy Chmielnik.
 11. Uchwała w sprawie powołania skarbnika Gminy Chmielnik.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych.
 13. Sprawy gospodarcze Gminy.  
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260819

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo